Descompte 20% amb mà d’obra, 20% d’oli al canvi i 10% de filtre a la revisió